top of page

Persondatapolitik & handelsbetingelser

PERSONDATAPOLITIK

Orientering om REMEDY HEALTH CLUB persondatapolitik, herunder behandling af personoplysninger vi indsamler om dig.
Oplysninger om vores behandling af personoplysninger vi indsamler om dig 
 


1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
REMEDY HEALTH CLUB er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.
 
REMEDY HEALTH CLUB 
Ordrupvej 78C
2920 Charlottenlund
CVR 42006564
Telefon: +45 28 96 80 52‬
Mail: sofiebbs@gmail.com
 
2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
Vi registrerer oplysninger om dig for at kunne udføre vores behandlinger og/eller opkrævninger af medlemskabs- og øvrige til medlemskab eller køb associerede afgifter og honorarer samt for at du kan udføre til- og afmelding af holdbookinger


Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og f.
 


Legitime interesser, der forfølges med behandlingen
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger ((delvist)) på baggrund af interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er at kunne tilbyde en effektiv tilrettelæggelse af vores opgaver for dig, herunder styring af tidsbestillinger/holdbookinger, registrering af gennemførte behandlinger/timer og køb samt opkrævning af aktuelle medlemskontingenter/klippekort/timer.3. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:
Almindelige kategorier af personoplysninger:
Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., fødselsdato, køn, tidspunkt for behandlinger og hold- samt fitness bookinger. Historik på gennemførte hold og behandlinger opbevares til brug for interne statistiske opgørelser.
 


4. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:
rådgivere og databehandlere associeret med vores medlems- og booking system.

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS. 
 


6. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på hvor længe vi har behov for oplysningen, dels i forhold til igangværende medlemskabsforløb og dels i forhold til lovgivningskrav, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.
 


7. Retten til at trække oplysninger tilbage
Du har til enhver tid ret til at trække dine oplysninger tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. 

Hvis du vælger at trække dine oplysninger tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dine tidligere afgivne oplysninger, op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dine oplysninger, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.8. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.  Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 
 
Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. 
 
Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 
 


Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.9. Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.d
k

 

HANDELSBETINGELSER

Vilkår og betingelser

ALMINDELIGE BETINGELSER

Accept af generelle vilkår og betingelser

Ved at bestille fra vores side accepterer du vores generelle vilkår og betingelser, herunder vores fortrolighedserklæring.

Abonnement betingelser

 

Abonnement giver mulighed for FRI TRÆNING på alle åbne hold på vores holdplan og tilmeldes via vores hjemmeside under PRISER.

 

Abonnement trækkes hver d. 1. i måneden.

 

Opsigelsesvarsel

Løbende måned + en måned. Kontakt os via vores kontaktformular på hjemmesiden eller på hello@remedyhealthclub.dk hvis du ønsker at opsige dit abonnement. 

Abonnementet kan sættes i bero mimimum 1 uge og op til 6 måneder mod gebyr på 149 kr. for hver berosættelse.

Sættes dit medlemskab i bero i opsigelsesperioden bliver denne periode forlænget med 1 måned. Det er altså ikke muligt at undgå opsigelsesperiodens fulde betaling.

Husk at dine betalingsoplysninger gemmes i vores system og udelukkende bruges til månedligt abonnement.

Prisændringer

REMEDY HEALTH CLUB forbeholder sig retten til at indføre ændringer i priserne. Priserne på tidspunktet for bestillingen er gyldige i hele købsprocessen. I tilfælde af fejl i produkterne på listen eller i den annoncerede pris forbeholder REMEDY HEALTH CLUB sig ret til at annullere ordre.

 

Ændring af produktsortiment

REMEDY HEALTH CLUB forbeholder sig ret til at ændre lagerets tilgængelighed på webstedet og fjerne varer fra produktsortimentet før et køb er registreret.

 

Produktinformation

Vi gør vores bedste for at sikre, at alt indhold på vores websted er korrekt. Der kan dog forekomme utilsigtede fejl, som vi ikke er ansvarlige for.

Hvis du er under 18 år kræves en forældres værges samtykke til at foretage et køb.

 

Pris og betaling

Alle vores services er i danske kroner (DKK) og er inklusive moms.

 

Times start og slut

Kom min 5 minutter før timens start. Dørene låses til gaden ved timens start. Hvis du kommer for sent til time start, vil du blive registreret som ikke fremmødt og mister dermed dit klip eller får pålagt et gebyr på 75 kr. som medlem. Vi beder om, at du ikke forlader timen FØR tid.

 

Transport

Alle vores varer er serviceydelser; klippekort, klasser, workshops og retreats osv og kan derfor ikke sendes.

 

Medlemskab

Når du tilmelder dig REMEDY HEALTH CLUB ved køb af klippekort eller månedligt abonnement, kan du få adgang til alle timer på holdplanen. Dette inkluderer ikke workshops, forløb, retreats eller private sessioner. Dit klippekort er personligt og kan kun bruges af dig.

Klippekortets varighed differentierer og kan ses ved køb.

 

Afbestillingspolitik

En reservation af en session kan annulleres op til 12 timer før den starter. Hvis du kommer for sent, trækkes dit klippekort et klip. Vi opfordrer dig til at aflyse – også selvom der er mindre end 12 timer til timens start.

 

Kontant tilbagebetaling foretages ikke hos REMEDY HEALTH CLUB.

 

Ejendomsret

Den administrative enhed bag REMEDY HEALTH CLUB er virksomheden REMEDY HEALTH CLUB ApS, CVR: DK-42006564 

bottom of page